"You’re always making terrible mistakes" said the teacher...

Viết Lại Câu "You’re always making terrible mistakes", said the teach...

0
Viết Lại Câu

"You’re always making terrible mistakes", said the teacher.
A. The teacher complained about his student making terrible mistakes.
B. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.
C. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.
D. The teacher made his students not always make terrible mistakes

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải:
“Các em luôn luôn gây ra rất nhiều lỗi khủng khiếp”, thầy gi|o nói (mang ý phàn nàn)
Cấu trúc:
- To complain to smb about smb/smt doing smt: phàn nàn với ai rằng ai đó/ cái gì làm gì
Eg: I'm going to complain to the manager about this.
- To make smb (not) do smt: bắt ai đó (không) làm gì
Eg: This dress makes me look fat.
A. Thầy giáo phàn nàn về việc học sinh gây ra rất nhiều lỗi khủng khiếp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP