No matter how hard he tried Mike could...

Viết Lại Câu No matter how hard he tried, Mike could not make sense o...

0
Viết Lại Câu

No matter how hard he tried, Mike could not make sense of his economics textbook.
A. Mike could not understand his economics textbook because he hardly tried to at all.
B. In spite of his efforts, Mike was unable to understand the contents of his economics textbook.
C. If Mike had studied harder, he would have been able to comprehend what was in his economics textbook.
D. It was impossible for Mike to understand his economics textbook without making a great effort.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP