“All right it’s true I was nervous ”...

Viết Lại Câu “All right, it’s true. I was nervous,” said the girl. A....

10
Viết Lại Câu

“All right, it’s true. I was nervous,” said the girl.
A. The girl admitted to have been nervous.
B. The girl decided that she had been nervous.
C. The girl denied being nervous.
D. The girl admitted that she had been nervous.

6 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP