I haven't been to the dentist's for two...

Viết Lại Câu I haven't been to the dentist's for two years. It's ____...

0
Viết Lại Câu

I haven't been to the dentist's for two years.
It's _____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It's two years since I went to the dentist's.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP