I knew that this road be __________ too...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I knew that this road (be) __________ too narrow.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

was

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP