When I come __________ she leave __________for Dalat...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When I (come) __________, she (leave) __________f...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

came - had left

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP