I’ve warned you not go to near that...

Viết Lại Câu I’ve warned you not go to near that dog. => I’ve warn...

0
Viết Lại Câu

I’ve warned you not go to near that dog.
=> I’ve warned you about..............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

I’ve warned you about your going near the dog.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP