John asked if it was the blue one...

Viết Lại Câu John asked if it was the blue one or the green she wante...

0
Viết Lại Câu

John asked if it was the blue one or the green she wanted.
=> Which........................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Which one do you want, the blue or the green”, John asked.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP