The water was so cold that the children...

Viết Lại Câu The water was so cold that the children couldn’t swim in...

0
Viết Lại Câu

The water was so cold that the children couldn’t swim in it.
=> The water was not.....................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

..........warm enough for the children to swim in.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP