I’m sorry that I didn’t finish my homework...

Viết Lại Câu I’m sorry that I didn’t finish my homework last night. =...

0
Viết Lại Câu

I’m sorry that I didn’t finish my homework last night.
=> I wish................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.......I had finished my homework last night.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP