I can’t cook as well as my mother...

Viết Lại Câu I can’t cook as well as my mother does. => My mother....

0
Viết Lại Câu

I can’t cook as well as my mother does.
=> My mother...........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.........cooks better than me.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP