We didn’t go because it rained =&gt If...

Viết Lại Câu We didn’t go because it rained. => If it hadn’t.........

0
Viết Lại Câu

We didn’t go because it rained.

=> If it hadn’t..........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.......rained we would have gone.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP