You may get hungry on the train so...

Viết Lại Câu You may get hungry on the train, so take some sandwiches...

0
Viết Lại Câu

You may get hungry on the train, so take some sandwiches.
=> In..................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

In case get hungry on the train you’d better take .....

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP