“I don’t think John will come” said Bill...

Viết Lại Câu “I don’t think John will come”, said Bill => Bill dou...

0
Viết Lại Câu

“I don’t think John will come”, said Bill
=> Bill doubted.......................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

...... if John would come.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP