We couldn’t drive because of the fog =&gt...

Viết Lại Câu We couldn’t drive because of the fog. => The fog prev...

0
Viết Lại Câu

We couldn’t drive because of the fog.
=> The fog prevented................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

...............us from driving.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP