The cake was so hard so I couldn’t...

Viết Lại Câu The cake was so hard so I couldn’t cat it. => It was....

0
Viết Lại Câu

The cake was so hard so I couldn’t cat it.
=> It was...............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

..........such a hard cake that i couldn’t eat it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP