He failed to win the race =&gt He...

Viết Lại Câu He failed to win the race. => He didn’t.................

0
Viết Lại Câu

He failed to win the race.
=> He didn’t............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.......... win the race.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP