I would like you t help me to...

Viết Lại Câu I would like you t help me to put the chairs away. =>...

0
Viết Lại Câu

I would like you t help me to put the chairs away.
=> Do you mind......................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.........helping me to put the chair away.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP