She asked Michael how she liked her new...

Viết Lại Câu She asked Michael how she liked her new dress. => “Ho...

0
Viết Lại Câu

She asked Michael how she liked her new dress.
=> “How................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

“ How do you like my dress, M?” she asked.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP