John has not had his hair cut for...

Viết Lại Câu John has not had his hair cut for over six months. =>...

0
Viết Lại Câu

John has not had his hair cut for over six months.
=> It is................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It is over 6 m. since J had his hair cut.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP