He would prefer you to pay him immediately...

Viết Lại Câu He would prefer you to pay him immediately. => He’d r...

0
Viết Lại Câu

He would prefer you to pay him immediately.
=> He’d rather........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.........you paid him immediately.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP