That’s an insulting name to use for him...

Viết Lại Câu That’s an insulting name to use for him. => Don’t cal...

0
Viết Lại Câu

That’s an insulting name to use for him.
=> Don’t call..................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Don’t call him that insulting name.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP