There was never any answers when we rang...

Viết Lại Câu There was never any answers when we rang. => Every......

0
Viết Lại Câu

There was never any answers when we rang.
=> Every.........................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Every time we rang there wasn’t any answer.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP