The child will die if nobody sends for...

Viết Lại Câu The child will die if nobody sends for a doctor. => U...

0
Viết Lại Câu

The child will die if nobody sends for a doctor.
=> Unless..............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

......somebody sends for a doctor, the child will die.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP