I’m sorry I was rude to you yesterday...

Viết Lại Câu I’m sorry I was rude to you yesterday. => I apologize...

0
Viết Lại Câu

I’m sorry I was rude to you yesterday.
=> I apologize.......................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I apologize for being rude to you yesterday.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP