She liked Paris very little and Rome less...

Viết Lại Câu She liked Paris very little, and Rome less. => She th...

0
Viết Lại Câu

She liked Paris very little, and Rome less.
=> She thought Rome.....................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She thought Rome was even worse than Paris.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP