I can meet you if you arrive before...

Viết Lại Câu I can meet you if you arrive before eleven. => So.......

0
Viết Lại Câu

I can meet you if you arrive before eleven.
=> So..............................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

So long as you arrive before 11, I can meet you.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP