No please don’t tell him =&gt I’d rather...

Viết Lại Câu No, please don’t tell him. => I’d rather................

0
Viết Lại Câu

No, please don’t tell him.
=> I’d rather....................................................................................................

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.................you didn’t tell him.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
I'd rather to tell you

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP