My grandfather never fly __________ in an airplane...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My grandfather never (fly) __________ in an airpl...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

has never flown

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP