I wasn't there yesterday so I didn't know...

Viết Lại Câu I wasn't there yesterday, so I didn't know who he was. I...

0
Viết Lại Câu

I wasn't there yesterday, so I didn't know who he was.
If I _____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

If I had been there yesterday, I would have known who he was.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP