If he hadn’t been angry I would have...

Viết Lại Câu If he hadn’t been angry, I would have said something. =&...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> had i he not been angry, i would have said something.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP