In paragraph 2 the word endeavor is closest...

In paragraph 2, the word endeavor is closest in meaning to _ .

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
attempt

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP