Peter and Mary are friends They have just...

Peter and Mary are friends. They have just finished lunch in a restau...

0
Peter and Mary are friends. They have just finished lunch in a restaurant.
Mary: The food is great. I'll get the bill.
Peter: ______.
Yes, speak to you soon.No, this is on me.It's nothing.Don't mention it.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
No, this is on me.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP