It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that John Adams was:

0
It can be inferred from the passage that John Adams was:
the fourth president of the United States.the first president of the United States.the third president of the United States.the second president of the United States.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the second president of the United States.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP