it was such a foggy day that we...

Viết Lại Câu it was such a foggy day that we couldn’t see the road. =...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> such a foggy day was it that we couldn’t see the road.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP