10 She was so tired that she fell...

Viết Lại Câu 10.She was so tired that she fell asleep in the armchair...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> so tired was she that she fell asleep in the armchair.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP