He ate so much food that he became...

Viết Lại Câu He ate so much food that he became ill. => So...........

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> so much food did he eat that he became ill.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP