He is so strong that he can lift...

Viết Lại Câu He is so strong that he can lift the box. => So.........

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> so strong is he that he can lift the box.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP