He is such a lazy boy that no...

Viết Lại Câu He is such a lazy boy that no one likes him. => Such....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> such a lazy boy is he that no one likes him.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP