The weather is so beautiful that we decided...

Viết Lại Câu The weather is so beautiful that we decided to go to the...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> so beautiful is the weather that we decided to go to the beach.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP