This book is so boring that I couldn’t...

Viết Lại Câu This book is so boring that I couldn’t finish it => ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> so boring is this book that i couldn’t finish it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP