She has such a soft voice that everyone...

Viết Lại Câu She has such a soft voice that everyone likes her. =>...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> such a soft voice does she have that everyone likes her.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP