Jane is the tallest girl in her class...

Viết Lại Câu Jane is the tallest girl in her class. Nobody __________...

0
Viết Lại Câu

Jane is the tallest girl in her class.
Nobody _________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nobody in Jane's class is as tall as her.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP