Joe does a lot of exercise He’s still...

Joe does a lot of exercise. He’s still very fat.

0
Joe does a lot of exercise. He’s still very fat.
Joe’s very fat, but he does a lot of exercise.Despite the fact that doing a lot of exercise, Joe’s still very fat.Even though Joe does a lot of exercise, he’s very fat.Joe does a lot of exercise, so he’s very fat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Even though Joe does a lot of exercise, he’s very fat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP