Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ...

Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào giải phóng dân...

0
Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
chủ nghĩa phát xít. chế độ phân biệt chủng tộc. chủ nghĩa thực dân cũ. chế độ tay sai của chủ nghĩa thực dân mới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
chế độ tay sai của chủ nghĩa thực dân mới.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP