Khi cầu tăng lên sản xuất mở rộng...

Khi cầu tăng lên, sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của ...

-2
Khi cầu tăng lên, sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?
Thị trường chi phối cung - cầu. Cung - cầu tác động lẫn nhau. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả. Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cung - cầu tác động lẫn nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP