Khi có sóng dừng trên một sợi dây...

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đế...

0
Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng
một số nguyên lần bước sóng.một phần tư bước sóng.một nửa bước sóng.một bước sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
một phần tư bước sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP