Khí nào dưới đây làm xanh quỳ tím...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khí nào...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khí nào dưới đây làm xanh quỳ tím ẩm?.

  • A. NH3.
  • B. CH4.
  • C. Cl2
  • D. SO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP