Phân bón nitrophotka NPK là hỗn hợp của:...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phân bó...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của:

  • A. (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.
  • B. (NH4)2HPO4 và KNO3.
  • C. NH4H2PO4 và KNO3.
  • D. (NH4)3PO4 và KNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP