Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Cho hỗn hợp X gồm ancol e...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na giải phóng ra 11,2 lít H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 43,6 gam este (giả thiết các phản ứng este hoá xảy ra như nhau và đạt hiệu suất 80%). Hai axit cacboxylic trong hỗn hợp là

A. CH3COOH và C2H5COOH B. HCOOH và CH3COOH.

C. C3H7COOH và C4H9COOH. D. C2H5COOH và C3H7COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP